Fatxada principal

La imatge més representativa del monestir és la de la seua fatxada principal en que sobreïxen dos torres, la torre major i la torre prioral, les dos situades en els ànguls. A causa de les reformes dutes a terme en l’església i que van tindre com a conseqüència el recreixcut de l’edifici, es va modificar substancialment la imatge que oferia la fatxada. Així el protagonisme de la torre en la visió general del conjunt es va vore minvada.

La fatxada que recau a la plaça, esta dividida en tres plantes més la cambra. Destaquen les portades d’ingrés del cenobi i els vans llindars que no seguixen un orde llineal a excepció dels de la cambra; sobreïxen els balcons de reixeria de la primera planta, realitzats en el segle XVIII amb taulelleria en el paviment. Un dels accessos dóna pas a l’església, situant-se davall el porxe, és d’arc apuntat amb arquivoltes que baixen en xicotetes columnetes.

La portada principal, que dóna pas directe a les dependències monàstiques, és d’arc apuntat de senzilla llaura i sobre ella es dispon en una mitjacanya l’escut del fundador.

Continuar visita: L’església
Història  
   
  Sant Jeroni de Cotalba  
  Pòrtic d’entrada
  Poblat morisc
  Torre Major o de les campanes
  Fatxada principal
  L’Església
  La Custodia
  Cuina i forn
  Claustre
  Sala Capitular
  Almàssera
  Fra Nicolau
  Cavallerissa
  Jardins romàntics
  Aqüeducte
  Sitja i cup
   
  Multimèdia  
   
  Notícies  
   
 Visites  
   
  Celebracions  
   
  Enllaços  
   
  Com arribar  
   
  Contactar  
   
  Página en facebook del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba Perfil en Twitter del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba Perfil en Instagram del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba
Canal de en Youtube del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba Perfil en TripAdvisor del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba Galeria en Flickr del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba
Perfil en Pinterest del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba Página en Linkedin del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba Artículo de Wikipedia del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba
 
     
   
 
Avís Legal