Torre Major o de les campanes

És el centre d’atenció de l’edifici pel seu volum i altura, i sobreïx de la llínia de la fatxada principal. Fon realitzada en el segles XIV i XV, adossada a l’església i junt a la plaça del monestir. Es tracta d’una construcció de planta rectangular. La construcció és de maçoneria en el parament central de cada cara, amb un encadenat de selleria en els ànguls. La torre està dividida en quatre cossos per mig de motlures, sent l’últim cos rematat amb merlets, el que albergava les campanes. La coberta és de rajola massissa sobre arcs apuntats. Esta torre és característica de les fortificacions medievals.

L’estada de la planta baixa va ser transformada en sagristia. La seua coberta, de finals del segle XVII, presenta una decoració d’esgrafiats en blau i blanc. En la primera planta es localitza un panell ceràmic dedicat a Sant Jeroni en el que apareixen tres dels emblemes que identifiquen al Sant: la cova, el lleó i el birret cardenalici. I junt amb estos apareixen altres símbols més relacionats amb l’orde: un llibre, un mapamundi i una esquadra. L’últim cos és el de campanes i presenta quatre vans apuntats, u per cada costat.

La torre és el lloc triat per a situar la làpida fundacional. La citada làpida està escrita amb lletres gòtiques i el text en valencià de la qual diu:

“Lo Molt Alt Senyor Don Alfonso, fill del Infant En Pere, Duch de Gandia, Marques de Villena, Comte de Ribagorça e Denia funda aquest monastir a honor de Deu e Sant Geroni, l’any MCCCLXXXVIII.”


Continuar visita: Fatxada principal
Història  
   
  Sant Jeroni de Cotalba  
  Pòrtic d’entrada
  Poblat morisc
  Torre Major o de les campanes
  Fatxada principal
  L’Església
  La Custodia
  Cuina i forn
  Claustre
  Sala Capitular
  Almàssera
  Fra Nicolau
  Cavallerissa
  Jardins romàntics
  Aqüeducte
  Sitja i cup
   
  Multimèdia  
   
  Notícies  
   
 Visites  
   
  Celebracions  
   
  Enllaços  
   
  Com arribar  
   
  Contactar  
   
  Página en facebook del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba Perfil en Twitter del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba Perfil en Instagram del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba
Canal de en Youtube del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba Perfil en TripAdvisor del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba Galeria en Flickr del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba
Perfil en Pinterest del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba Página en Linkedin del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba Artículo de Wikipedia del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba
 
     
   
 
Avís Legal