Sitja i cup

Estes dos estades són de construcció gòtica amb volta soportada per sis arcs faixons.

Comprar entrada

En l’ala nord trobem les dependències agrícoles, entre elles la sitja i el cup. La primera, restaurada en 2008, és utilitzada hui en dia com a sala de projecció i interpretació del monestir.

Estes dos estades són de construcció gòtica, amb volta soportada per sis arcs faixons apuntats, llaurats amb rajoles i morter de calç.

En l’ala nord trobem les dependències agrícoles, entre elles la sitja i el cup. La primera, restaurada en 2008, és utilitzada hui en dia com a sala de projecció i interpretació del monestir.

Estes dos estades són de construcció gòtica, amb volta soportada per 6 arcs faixons apuntats, llaurats amb rajoles i morter de calç.

Comprar entrada