Poblat morisc

Després de l’ingrés al recinte, en la seua part dreta es situa l’alqueria, un poblat morisc preexistent.

Després de l’ingrés al recinte, en la seua part dreta es situa l’alqueria. Es tracta d’un poblat morisc preexistent, que molt provablement pertanyguera al llogaret de Cotalba sobre el qual es va dur a terme la fundació del monestir.

Destaca la torre exenta, del segle XIV anterior al monestir i de caràcter defensiu, remodelada en el segle XVII, de planta quadrangular coberta a dos aigües, la qual guarda un fort paregut amb la que es conserva en Alfauir.

Cotalba, provablement signifique: Cota (tossal), Alba (blanca), Tossal blanc.

Este llogaret de Cotalba va ser donat als monjos jerònims en 1388, pel primer duc de Gandia, En Alfons d’Aragó, conegut com “Alfons el Vell”, que prèviament havia adquirit als moros per 550 sous i que constaven d’un total de 8 heretats i 5 quartons.

Immediatament a la donació s’inicia la construcció del monestir, amb llicència del cardenal de Valencia, En Jaume, germà del duc fundador.