Arma Christi

El buit original d’accés a l’escala des de la planta baixa era d’estil gòtic valencià amb forma d’arc conopial, existint marques de la barana original.

El buit original d’accés a l’escala des de la planta baixa era d’estil gòtic valencià amb forma d’arc conopial, existint marques de la barana original.

El buit del finestral fon realitzat amb un arc escarser rebaixat i correspon al baix gòtic. El buit estava tapiat per una reforma dels monjos del segle XVIII, però estava obert en l’època en el que es construïx.

Existix una volta en la planta baixa de l’escala de traça barroca o neoclàssica de 1759. Apareix un floró central amb un àngel com els de les mènsules del claustre est, sent de la mateixa època. Degué pertànyer a altra volta gòtica preexistent.

La porta i escala Arma Christi o “porta dels lleons” són obra de Pere Compte i els àngels són atribuïts a Damià Forment. Es realitzaren per encàrrec de María Enríquez de Luna, duquessa de Gandia, entre 1505 i 1510.

Per això, apareix un àngel que sosté l’escut de la duquessa en el centre de dos arcs conopials lobulats, recolzats en dos capitells i columna central amb fust estriat en espiral.

Els dos lleons que hi ha al costat de la porta sostenen també l’escut de la duquessa de Gandia. Es conserven tres escalons de l’escala original, empotrats a l’altura d’arribada de l’escala al primer pis.

Trobem una barana-mirador sobre el buit de l’escala, amb celo flamíger de qualitat i datació equivalent a l’escala flamígera de l’antic refectori, actualment la capella de la Mare de Déu de la Salut.

L’escala Arma Christi construïda en el segle XVI era flamígera en origen, però després de patir desperfectes per causa d’un terratrèmol, els monjos realitzaren una reconstrucció prou senzilla amb fang cuit. Per ella s’accedix a la dreta a les cel.les i a l’esquerra a una cambra que tal volta es va usar per al assecat d’aliments.

La destrucció d’esta escala del monasteri degué produir-se a mediats del segle XVIII per a augmentar la producció agrícola, ja que obstaculitzava l’ampliació dels depòsits del monasteri.