Jardins romàntics

El costat de ponent va ser el triat per a realitzar un jardí romàntic per la família Trénor.

El costat de ponent va ser el triat per a realitzar un jardí romàntic per la família Trénor a l’estil dels què realitzava el prestigiós arquitecte-paisatgiste francès Nicolás Forestier a principis del segle XX.

El jardí té accés des de la plaça passant per la bassa de reg, situada també en este costat.

En ell hi ha varietat d’arbres i plantes no autòctons, entre ells es troba l’estany que rep aigua a través d’una cascada adossada a l’aqüeducte, servint este últim com a tancament per al jardí.

Tant els jardins com les altres zones adjacents al monestir, configuren espais ambientals de gran interés paisatgístic.