Rodatges

El monestir ha sigut escenari de rodatges de pel.lícules, sèries, documentals i videoclips.

El Monasteri de Sant Jeroni de Cotalba, fundat en 1388 i ubicat a 8 km de Gandia (València), és un monument amb més de 600 anys d’història i un dels millor conservats de la Comunitat Valenciana.

Els seus històrics espais, claustres i jardins romàntics d’incomparable i singular bellea, són ideals per a la realització de rodatges, pel.lícules, series, documentals, videoclips, etc.

La singularitat del monasteri permet realitzar els rodatges tant en amplis espais exteriors, com els seus jardins romàntics de 14.000 m2, així com en històrics espais interiors. Ens adaptem a les necessitats del rodatge per a la seua total comoditat i satisfacció.

El monasteri ha sigut l’escenari triat per al rodatge de diverses produccions, pel.lícules, series, documentals o videoclips musicals, tals com la pel.lícula “22 Ángeles” de Miguel Bardem, la serie “Entre dos reinos” de Miguel Perelló, documentals històrics o videoclips com el del músic valencià Toni Cotolí.

Ompliu el formulari i ens posarem en contacte amb vosté